Menu
Sepetiniz

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Cmr Danışmanlık Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1- SATICI

Unvan: Cmr Danışmanlık Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. (Kısaca isiticial.com olarak anılacak)
Adres: OruçReis Mah. Tekstilkent Cad. B13 No: 55 Esenler / İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefon: +90 (533) 168 44 67
E-posta: [email protected]

1.2- ALICI
Ad  / Soyad / Unvan: ………………………………(Kısaca ALICI olarak anılacak)
Adres: …………………………………………………………………………………...
Telefon: …………………………………………………………………………………
E-posta: …………………………………………………………………………………


MADDE 2 – KONUSU

isiticial.com'un  internet sitesi (www.isiticial.com)’da elektronik ortamda siparişini verdiği, özellikleri ve satış fiyatı aşağıda belirtilen ürünün satışı, teslimi ve bedelinin ödenmesine ilişkin olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere dair Yönetmeliğe göre tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


MADDE 3 - SÖZLESME TARİHİ

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu iki nüsha sözleşme, alıcı tarafından [SiparisTarih] tarihinde kabul edilmiş sayılacaktır bununla birlikte sözleşmenin bir nüshası alıcının mail adresine gönderilecektir.


MADDE 4 - TESLİMAT MASRAFLARI VE IFASI

Teslimat masrafları Alıcı tarafından karşılanır. Satıcı, web sitesinde, özel olarak belirlemiş olduğu tutar üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan ve ifade etmişse, teslimat masrafı Satıcı tarafından karşılanır. Teslimat; stokların uygun olması durumunun varlığı ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinin ardından, en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içerisinde söz konusu mal/ hizmeti teslim eder. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedelinin ödemesi gerçekleştirilmez veya banka kayıtlarında ödeme işlemi iptal edilir ise Satıcı, mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden ve teslime ilişkin sair ödevlerinden kurtulmuş kabul edilir, taraflar bu hususta mutabıktırlar.


MADDE 5 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce gereken kontrolü sağlayacak; yamulmuş, kırık, ezik, ambalajı yırtılmış, yıpranmış, yanmış, deforme olmuş vb. durumlarda hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Yukarıda belirtilen durumlarda hasarlı ve ayıplı mal/ hizmet için ‘’ Hasar/ ayıp tespit tutanağı’’ alıcı tarafından detaylı, net ve doğru bir şekilde düzenlenecektir veya kargo görevlisinden buna ilişkin tutanak düzenlenmesi alıcı tarafından talep edilecektir yine bununla birlikte teslim anında alıcı tarafından yapılacak taleple, alıcı ve kargo görevlisiyle birlikte söz konusu mal/ hizmete dair herhangi bir eksiklik vb. durumların tespiti için kontrol işlemi yapılacaktır. Bu aşamalar da söz konusu tutanakta yer alacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir, bu durum sebebiyle satıcı, teslime ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacak ve sorumluluğu kalmamış olacaktır. Teslimden sonra mal/hizmetin gereken özen ve hakkaniyete uygun olarak korunması borcu, alıcıya aittir. Mal/hizmetin tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusuru olmayacak bir şekilde, yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Alıcı bu sorumluluğu yerine getirmezse satıcının bu durumdan doğması muhtemel zararlarından sorumludur. Mal/ hizmetin bu gibi durumlarda satıcıya gönderilmesindeki teslimat giderleri Alıcıya aittir.


MADDE 6 - SATIŞI YAPILAN ÜRÜN/ÜRÜNLERE AİT BİLGİLER

6.1- Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Vergiler Dahil Satış Bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir.


Ürün Açıklaması                                          Adet                          KDV Dahil Fiyatı                   Ara Toplam

Nakliye Masrafları

:Montaj Masrafları

:Ek Masraflar

:Ödeme Şekli

:İndirim Toplamı

:Toplam KDV Dahil

:Teslimat Adresi

:Teslim Edilecek Kişi

:


Fatura Adresi
6.2- Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


Kredi kartına İade Prosedürü:

Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Müşterimiz ürünü taksit ile aldıysa Banka müşteriye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. isiticial.com bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra,  banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Müşterimizin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Müşterinin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.


Tek çekim ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda da isiticial.com, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani isiticial.com, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iade ürün bedelinin tamamını tek seferde Bankaya ödeyecek olup, iade tutarları, tek seferde hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır.

Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

6.4- Teslimat Şekli ve Adresi :

Teslimat Adresi: ………………………………………………………………………………
Teslim Edilecek Kişi: …………………………………………………………………………
Fatura Adresi: …………………………………………………………………………………

Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Alıcının yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. (Kargo firmalarının teslimat yapmadığı ilçe merkezlerine uzak yerleşim bölgeleri, köy, kasaba ve adalar için bu koşul geçerli değildir.) Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI' ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI' ya aittir.

Kargo Ücreti : ……………..TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve müşteri tarafından ödenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir.


MADDE 7 - GENEL HÜKÜMLER

7.1- ALICI, isiticial.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgilendirme formu ve aydınlanma beyanını okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan ve ifade eder.


7.2- Sözleşme konusu mal/hizmet, yasal olan 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir mal/ hizmet için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.


7.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI' dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden isiticial.com sorumlu tutulamaz. Bu durumda isiticial.com söz konusu mal/ hizmetin teslimatını yapmış sayılmakla birlikte buna ilişkin sorumlulukları da kalmamış olacaktır, yine bu vesikayla ortaya çıkabilecek muhtemel zararların sorumluluğu da ALICI’ ya aittir.

 
7.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen özelliklere uygun ve ilgili mal/hizmet için varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile tesliminden sorumludur.


7.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatının gerçekleştirilebilmesi için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının isiticial.com'a ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI' nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması ve isiticial.com'u bu durum sebebiyle ibra etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.


7.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI' ya ait kredi kartının ALICI' nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini isiticial.com'a ödememesi halinde, ALICI' nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içindeisiticial.com'a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye Kargo, teslimat giderleri ALICI' ya ait olacaktır. Alıcı bu durumu kabul ve beyan etmiştir.


7.7- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan ürünler arızalı, hatalı veya bozuk olması durumunda garanti şartları içerisinde gerekli onarımın tesis edilmesi için yetkili servise göndermeyi alıcı kabul ve beyan etmiştir. Garanti belgesi olmayan ürünlerin arızalı, hatalı veya bozuk olması durumunda genel garanti şartları içinde gerekli onarımın tesis edilmesi için söz konusu ürünü isiticial.com'a göndermeyi alıcı, kabul ve beyan etmiştir. 


7.8 - Ayrıca sitede yer alan ürünlerin özellikleri, stok durumları, fiyatları vs. hususlarda herhangi bir hata oluşması mümkündür. Bu gibi hallerde hatalar SATICI tarafından düzeltilmektedir. Ancak herhangi bir hatayla karşılaşılması durumunda sipariş gerçekleşmiş ve sipariş tutarı ALICI’ nın kredi kartından (veya havale ile) alınmış olsa dahi SATICI’ nın siparişin iptali ile ödenen tutarın kredi kartına (veya hesabına) iadesini yapma hakkı mevcuttur. Bu halde sipariş iptal edilerek tutar ALICI’ nın kredi kartına (veya hesabına) iade edilir. İadesi gerçekleştirilen tutarın ALICI’ nın hesabına aktarılması kartı veren/hesabın ait olduğu kuruluşun yükümlülüğünde olup oluşabilecek gecikmelerden dolayı SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


7.9 - ALICI satın alınan ürünün montajının kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir. Alıcı yanlış montaj sebebiyle mal/ hizmette oluşabilecek ayıp, hasar vb. durumlardan sorumludur. Bu durumda alıcı tarafından satıcıya sorumluluk yüklenilemeyeceği gibi buna ilişkin mal/ hizmetler iade edilemez. Alıcı bu durumu kabul ve taahhüt etmiştir.


MADDE 8- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde malı reddederek cayma hakkına sahiptir.

Alıcı işbu 14 gün içerisinde; sebepsiz, keyfi, vb. durumlarda kullanacağı cayma hakkında söz konusu mal/ hizmet için hâsıl olacak kargo ücreti ALICI’ ya ait olacaktır.

Alıcı bu durumdan kaynaklanacak olan cayma hakkının kullanılmasında kargo ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Alıcı; hata, kusur, ayıp vb. durumlardaki mal/ hizmet için iade, değişim gibi durumlarda kargo ücretinden sorumlu tutulamayacaktır. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 7. md. hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve isiticial.com'un web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş olması, yıpranmamış ve bozulmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı satıcıya gönderilmezse, bu durumdan dolayı Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Alışverişe konu mal/ hizmet ticari firma tarafından yapılmışsa, ticari firmanın cayma hakkını kullanması durumunda, fatura aslı ile birlikte satıcı adına kesilecek olan iade faturası birlikte gönderilecek, bu hususların sağlanmaması durumunda alıcı olan firmaya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez.

Tüketicinin cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde ürün bedeli ALICI' ya iade edilir.(bkz Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmelik)


MADDE 9- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan, özel sipariş olarak yapılan, özel olarak tasarlanan ve özel olarak talep edilen vb. ve son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

- Kırtasiye sarf malzemeleri

- Her türlü kozmetik ürünleri

- Kişisel Bakım Ürünleri,

- Her türlü Elektronik ürünler

- Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler ( ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arz edebilen ürünler örneğin: kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler (kulak içi veya kulak üstü kulaklık vs. ), tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünlerin iadesi mümkün değildir.


MADDE 10 - TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu'nun 123-125. maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mûtemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı ileri sürerek (tedarikçi Firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu) ,sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, isiticial.com sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüt eder.

isiticial.com işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda Alıcı, isiticial.com'un hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’ nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir.(kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir)


MADDE 11- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI 'nın veya SATICI 'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.     

SATICI: Cmr Danışmanlık Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti.

ALICI: …………………………………………………………………………………………


TARİH: ………………………………………………………………………………………..


Isıtıcı Al